В помощ на Вашия успешен бизнес
Skip Navigation LinksНачало > Продукти  

Продукти

СМС Фактури

 

 

 

 

СМС Фактури

Версия 1.1.5
Програма за фактуриране съобразена с новото българско законодателство, което е хармонизирано с изискванията на Европейския съюз.

Снимка на екран
Основен екран

Възможности:
 • Изготвяне, разпечатване и съхраняване на фактури;
 • Издаване на фактури от различни фирми потребители;
 • Поддръжка на списъци с данни за контрагенти;
 • Поддръжка на валути и търговски отстъпки;
 • Експорт на фактури в PDF формат >> Пример.

Снимка на екран
Екран "Списък фактури"

Изисквания към операционната система:
Продуктът СМС Фактури работи върху операционна система Microsoft Windows XP, SP2 и използва следните допълнителни компоненти:

 • .NET Framework 2.0
 • SQL Server 2005 Express Edition SP1 (безплатна версия)
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
 • Windows Installer 3.1

Изтегляне на демо версия 1.1.5

Инсталационен пакет на програмата СМС Фактури >> Изтегли (3 MB)

Съдържа само програмата СМС Фактури без допълнителните компоненти на Microsoft. Използвайте този пакет, ако вече имате инсталиран SQL Server 2005 Express.
Пояснение: Ако веднъж сте инсталирали СМС Фактури за следващи инсталации и ъпдейти на продукта е достатъчно да използвате само ъпдейтите на този пакет.

Пълен инсталационен пакет >> Изтегли (91 MB)
Съдържа програмата СМС Фактури и всички необходими Microsoft компоненти:

 • .NET Framework 2.0 (26 MB)
 • SQL Server 2005 Express Edition SP1 (54 MB)
 • Microsoft Data Access Components (MDAC) 2.8
 • Windows Installer 3.1
Използвайте този пакет, ако нямате инсталиран нито един от горните компоненти.
При първа инсталация на СМС Фактури е препоръчително да използвате пълния пакет, който ще инсталира подходящите допълнителни Microsoft компоненти.
При следващи инсталации и ъпдейти на продукта е достатъчно да използвате само минималните инсталационни пакети.

Инсталационен пакет с SQL 2005 Express Edition >> Изтегли (65 MB)
Съдържа програмата СМС Фактури и SQL Server 2005 Express Edition SP1.
Използвайте този пакет, ако вече имате инсталиран .NET Framework 2.0, но нямате инсталиран SQL Server 2005 Express Edition.

Инструкция за инсталиране на продукта

 • Изтеглете подходящия инсталационен пакет.
 • Разархивирайте изтегления .zip файл във временна папка.
 • Стартирайте от тази папка файла Setup.exe.
 • Следвайте инструкциите за инсталация.

Стартиране на продукта

След успешна инсталация, в All Programs на Start менюто се създава групата CMC Invoice, от където може да стартирате програмата.